Bảng giá thiết kế web

Tổng số (9 sản phẩm)

STT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM GIÁ NIÊM YẾT CHIẾT KHẤU (%) GIÁ BÁN
(9 sản phẩm)
1 299.000 300.000
2 350.000 350.000
3 415.000 415.000
4 460.000 460.000
5 660.000
6 1.200.000
7 1.320.000
8 2.000.000
9 3.500.000
Thiết kế web bởi thân thiện web